Dotacje

Tytuł projektu:

Zakup licencji oprogramowania klasy ERP Enova 365 wraz z modułami Handel, Produkcja, Serwis, Projekty, DMS, E-MAIL i Harmonogram Zadań od spółki XLE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii


Cel i planowany efekt projektu:

Planowane przedsięwzięcie polega na zakupie licencji na oprogramowanie klasy ERP Enova 365 w zakresie modułów: Handel, Produkcja, Serwis, Projekty, DMS (Elektroniczny obieg dokumentów– licencja klient), DMS (Elektroniczny obieg dokumentów – licencja serwerowa), E-MAIL i Harmonogram Zadań przez firmę Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S. A. od firmy XLE Sp z o.o. Zakupione oprogramowanie będzie wykorzystywane na użytek własny i służyć ma usprawnieniu procesu produkcji wyrobów gotowych, poprzez możliwość śledzenia poszczególnych etapów projektu skonstruowanego na bazie teorii kroków milowych.


Dofinansowanie projektu z UE:  255307,70 PLN

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A. otrzymała środki w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program ten jest finansowany wyłącznie z Funduszy Europejskich. Środki uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie o wartości 214.339,26 zł w całości zostały przeznaczone na utrzymanie działalności przez naszą spółkę w okresie 1.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Dzięki dotacji, której 100% środków stanowiły pieniądze z ww. programu  osiągnęliśmy cel projektu, którym było wsparcie przedsiębiorstw odczuwających skutki pandemii COVID, polegające na dostarczeniu środków obrotowych na cel utrzymania swojej działalności.

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A. jako wiodący producent wysokiej klasy wyrobów drewnianych, aktywnie pozyskuje dostępne środki i rozwija swoją działalność zapewniając stabilny rozwój przedsiębiorstwa. 

 
 
wykonane przez: derwi.pl
wyślij