Instrukcja montażu drzwi wewnętrzynych

OGÓLNE WYMAGANIA MONTAŻOWE

 1. Montować należy wyroby wykończone ostatecznie powłokami malarskimi.
 2. Montować należy wyroby w otworach ściennych po zakończonych pracach murarskich i malarskich.
 3. Wymagana względna wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż drzwi wewnętrznych Ronkowski, to 35 - 60%.
 4. Zaleca się montaż drzwi wyłącznie przy pomocy pianki poliuretanowej niskoprężnej.
 5. Do prawidłowego ustawienia i zamocowania ościeżnicy, otwór w ścianie powinien być większy od obrysu ościeżnicy o około 20 mm na wysokości oraz około 30mm na szerokości.

MONTAŻ

Prawidłowy montaż i właściwą jakość zapewniają tylko ościeżnice dobrane wymiarowo do otworu i grubości muru. W sytuacji nieznacznych różnic dopuszcza się możliwość niewielkiego skrócenia skrzydła i ramiaków pionowych ościeżnicy.

Montaż przebiega wg następujących, kolejnych operacji:

 1. Mocowanie ramy na czas montażu (wszystkie rodzaje ościeżnic).
  Po uprzednim wyjęciu skrzydła z zawiasów ościeżnicę ustawić pionowo w otworze drzwiowym, dosuwając do powierzchni ściany od strony opasek stałych lub licować z powierzchnią ściany i na grubość muru w ościeżnicach regulowanych obustronnie. Posługując się klinami drewnianymi zablokować ościeżnicę w górnych narożach otworu ściany. Skontrolować poziom nadproża i pion ramiaków oraz przy pomocy klinów i 2 listew rozporowych (jedna bezpośrednio na podłodze) wstawionych między ramiakami pionowymi ostatecznie ustawić i zablokować całość ościeżnicy (należy pamiętać, aby na końcu listew rozporowych zamontować miękki materiał w celu uniknięcia wgnieceń na futrynie).
 2. Sprawdzenie funkcjonowania skrzydła.
  Zawiesić skrzydło oraz sprawdzić prawidłowość funkcjonowania. W razie konieczności dokonać odpowiednich korekt w ustawieniu ramy ościeżnicy. Nieznaczne nieprawidłowości w przyleganiu skrzydła do uszczelki można korygować poprzez regulację zawiasu oraz wkręcenie lub wykręcenie zawiasa z ościeżnicy. Luz między ościeżnicą a zawiasem powinien wynosić min. 0,5 mm, max. 2,0 mm.  Nasadki ozdobne zakładać po całkowitym zakończeniu montażu.
 3. Montaż ostateczny ościeżnicy.
  Wprowadzić piankę montażową w szczelinę między murem a ramą ościeżnicy, co najmniej na wysokości rozpórek i górnych naroży. Odpowiednia ilość i rozłożenie pianki montażowej zapewnia trwałe i stabilne zamocowanie ościeżnicy (stosować wytyczne producenta pianki). Dla zapewnienia pełnej szczelności zaleca się wprowadzenie pianki montażowej na całym obwodzie ościeżnicy. Rozpórki i kliny drewniane demontować po całkowitym utwardzeniu się pianki montażowej.

Uwaga: Niedopuszczalne jest zbieranie nadmiarów pianki w trakcie jej pęcznienia - obcinać po stwardnieniu.

Schemat rozmieszczenia klinów i rozpórek podczas montażu

Uwaga:
Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach wyrobów i ich montażu można uzyskać u partnerów handlowych na terenie kraju oraz bezpośrednio u producenta pod adresem:

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A.
ul. Mała Kolejowa 4
83-400 Kościerzyna
Tel./Fax: +48 58 686 35 99

UWAGA:
ZA NIEODPOWIEDNIE ZINTERPRETOWANIE W/W INSTRUKCJI MONTAŻU DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Pobierz - instrukcja montażu

 
 
wykonane przez: derwi.pl
wyślij